Studium Przypadku: Portal Mapowy

Czas czytania: < 1 minuta

Wprowadzenie

Podjąłem się zadania unowocześnienia i optymalizacji istniejącego Portalu Mapowego dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem Projektu było nie tylko poprawienie funkcjonalności, ale także zwiększenie atrakcyjności i dostępności portalu dla mieszkańców i użytkowników.

Rozwiązania i działania

  • Podniesienie atrakcyjności i intuicyjności interfejsu

Przeprojektowaliśmy interfejs, czyniąc go bardziej nowoczesnym i przyjaznym dla użytkownika, co przyczyniło się do zwiększenia zaangażowania użytkowników.

  • Optymalizacja wyszukiwania danych

Udoskonaliliśmy mechanizmy wyszukiwania, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne odnajdywanie potrzebnych informacji.

  • Utworzenie profili użytkowych

Wprowadziliśmy możliwość tworzenia indywidualnych profili, co pozwoliło na lepsze dostosowanie portalu do potrzeb każdego użytkownika.

  • Kategoryzacja tematyczna danych

Wprowadziliśmy tematyczne kategorie danych, co uczyniło nawigację po portalu bardziej przejrzystą.

  • Tworzenie i udostępnianie własnej mapy

Użytkownicy otrzymali możliwość tworzenia własnych map oraz ich udostępniania, co zwiększyło interaktywność portalu.

  • Optymalizacja wydajności i bezpieczeństwa

Zastosowaliśmy najnowsze technologie, aby portal działał płynnie i był odporny na potencjalne zagrożenia.

  • Poprawa dostępności na urządzeniach mobilnych

Dzięki responsywnemu designowi portal stał się w pełni dostępny na smartfonach i tabletach.

  • Rozbudowa istniejących funkcjonalności i dodanie nowych

Na podstawie feedbacku użytkowników oraz naszej analizy, rozbudowaliśmy istniejące funkcje i wprowadziliśmy nowe, zwiększając wartość portalu dla jego użytkowników.

Podsumowanie

Dzięki naszej współpracy, Portal Mapowy dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy stał się bardziej funkcjonalny, atrakcyjny i dostępny dla szerokiej grupy użytkowników. Nasze działania przyczyniły się do zwiększenia satysfakcji użytkowników oraz poprawy jakości dostarczanych przez portal informacji.