Portfolio

Ręka androida unosząca w powietrzu holograficzny obraz cyfrowego mózgu.

Studium Przypadku: SmartRadar

Chatka w górach z zieloną górą w tle.

Studium Przypadku: System Rejestrów Publicznych w Turystyce

Widok warszawskiej drogi z nakładającą się mapą miasta.

Studium Przypadku: Portal Mapowy

3/3